CESTNE REŠETKE IN OKVIRJI    
       
šifra art ime artikla dimenzije (mm) nosilnost (kN)
400 (700) Kan.reš.in okv. 300x300  25t             300x300 C-250
401H Kan.reš.in okv. 500x500  25t ravna s kvad. rež.             500x500 C-250
400-B125 Kan.reš.in okv. 300x300 12,5t, ravna ali vbočena             300x300 B-125
406 Kan.reš.in okv.fi 325 1,5t fi 325 A15
408 (703) Kan.reš.in okv.fi 600 15t fi 600 B-150
701 Kan. reš. in okv. 400X400 40t - zaklep, ravna 400x400 D-400
702 Kan. reš. in okv. 400X400 40t - zaklep, vbočena 400x400 D-400
701L Kan. reš. in okv. 400X400 25t - ravna 400x400 C-250
702L Kan. reš. in okv. 400X400 25t - vbočena 400x400 C-250
704 Kan. reš. in okv. fi 600 40t   zaklep  fi 600 D-400
robna Robna rešetka 605x562 605x562 C-250
401L Kan. reš. in okv. 500X500 25t 500x500 C-250
   
 
LINIJSKE REŠETKE 
 
šifra art ime artikla dimenzije (mm) nosilnost (kN)
403 Kan.reš.in okv. 400x345  25t             400x345 C-250
403/B Kan.rešetka 400x345 25t                                400x345 C-250
404A Kan.rešetka 500x205 15t              500x205 B-150
404 Kan.rešetka 500x265 15t              500x265 B-150
405 Kan.rešetka 500x310 5t              500x310 A-50

 

 

     
KANALETE       
     
ime artikla dimenzije (mm) nosilnost (kN)  
kanaleta LTŽ12 kan. z LTŽ rešetko in LTŽ koritom 10x10x100, 40t D-400
kanaleta LTŽ20 kan. z LTŽ rešetko in LTŽ koritom 20x15x75, 40t D-400
kanaleta LTŽ30 kan. z LTŽ rešetko in LTŽ koritom 30x25x75, 40t D-400
kanaleta LTŽ50 kan. z LTŽ rešetko in LTŽ koritom 50x25x75, 40t D-400
kanaleta PL10 kan. z LTŽ rešetko in plastičnim koritom 10x10x100, 40t D-400
kanaleta PL20 kan. z LTŽ rešetko in plastičnim koritom 20x15x75, 25t C-250
     
     
DREVESNE REŠETKE    
       
šifra art ime artikla not. dimenzije (mm) zun. dimenzije (mm)
DO1000 Drevesna rešetka okrogla fi 1000 fi 500 fi 100
DO1200 Drevesna rešetka okrogla fi 1200 fi 600 fi 1200
DK1000 Drevesna rešetka kvadratna 1000x1000 fi 500 1000x1000
DK1200 Drevesna rešetka kvadratna 1200x1200 fi 600 1200x1200

 

F e r o c o m   d . o . o . ,   B r n č i č e v a   4 5 ,   1 2 3 1   L j u b l j a n a - Č r n u č e