LINIJSKE REŠETKE 

     
       
šifra art ime artikla dimenzije (mm) nosilnost (kN)
403 Kan.reš.in okv. 400x345  25t             400x345 C-250
403/B Kan.rešetka 400x345 25t                                400x345 C-250
404A Kan.rešetka 500x205 15t              500x205 B-150
404 Kan.rešetka 500x265 15t              500x265 B-150
405 Kan.rešetka 500x310 5t              500x310 A-50
711 Kan.rešetka in okv. 500x200 25t              500x200 C-250
721 Kan.rešetka s kanaleto 500x100 25t              500x100 C-250
723 Kan.rešetka s kanaleto 500x200 25t              500x200 C-250

 

F e r o c o m   d . o . o . ,   B r n č i č e v a   4 5 ,   1 2 3 1   L j u b l j a n a - Č r n u č e