CESTNE REŠETKE IN OKVIRJI

   
       
šifra art ime artikla dimenzije (mm) nosilnost (kN)
400 (700) Kan.reš.in okv. 300x300  25t             300x300 C-250
401H Kan.reš.in okv. 500x500  25t ravna s kvad. rež.             500x500 C-250
400-B125 Kan.reš.in okv. 300x300 12,5t, ravna ali vbočena             300x300 B-125
406 Kan.reš.in okv.fi 325 1,5t fi 325 A15
408 (703) Kan.reš.in okv.fi 600 15t fi 600 B-150
701 Kan. reš. in okv. 400X400 40t - zaklep, ravna 400x400 D-400
702 Kan. reš. in okv. 400X400 40t - zaklep, vbočena 400x400 D-400
701L Kan. reš. in okv. 400X400 25t - ravna 400x400 C-250
702L Kan. reš. in okv. 400X400 25t - vbočena 400x400 C-250
704 Kan. reš. in okv. fi 600 40t   zaklep  fi 600 D-400
robna Robna rešetka 605x562 605x562 C-250
401L Kan. reš. in okv. 500X500 25t 500x500 C-250

 

F e r o c o m   d . o . o . ,   B r n č i č e v a   4 5 ,   1 2 3 1   L j u b l j a n a - Č r n u č e