KANALSKI POKROVI IN OKVIRJI-OKROGLI

   
       
ifra art ime artikla dimenzije (mm) nosilnost (kN)
300-34 Kan.pokr.in okv.fi 340 12,5t Polni          fi 340 B-125
300  (610) Kan.pokr.in okv.fi 450 12,5t  Asf.p.          fi 450 B-125
300 P Kan.pokr.in okv.fi 450 5t Polni           fi 450 A-50
301-15 (621) Kan.pokr.in okv.fi 500 15t             fi 500 B-150
310 Kan.pokr.in okv.fi 550 12,5t             fi 550 B-125
311 P 15 (600) Kan.pokr.in okv.fi 600 15t Polni oz. Ventilacija   fi 600 B-150
311 (611) Kan.pokr.in okv.fi 600 15t Asf.p.        fi 600 B-150
603 Kan. pokr. in okv. fi 600 25t - zaklep Polni oz. Ventilacija fi 600 C-250
604 Kan. pokr. in okv. fi 600 40t - zaklep Polni fi 600 D-400
605 Kan. pokr. in okv. fi 600 40t - zaklep Ventilacija  fi 600 D-400

F e r o c o m   d . o . o . ,   B r n i e v a   4 5 ,   1 2 3 1   L j u b l j a n a - r n u e