KANALSKI POKROVI IN OKVIRJI-KVADRATNI

   
     
šifra art ime artikla dimenzije (mm) nosilnost (kN)
230-B125 Kan.pokr.in okv.300x300 12,5t   300x300 B-125
200A (500A) Kan.pokr.in okv.350x350 1,5t   350x350 A-15
200B  (500B) Kan.pokr.in okv.350x450 1,5t    350x450 A-15
200-15 (512) Kan.pokr.in okv.400x400 15t 400x400 B-150
200-25 Kan.pokr.in okv.400x400 25t 400x400 C-250
201 Kan.pokr.in okv.600x600 5t       600x600 A-50
202 Kan.pokr.in okv.600x600 15t 600x600 B-150
203Bet Kan.pokr.in okv.600x600 25t Bet. polnilo 600x600 C-250
203L Kan.pokr.in okv.600x600 25t brez zaklepa 600x600 C-250
204L Kan.pokr.in okv.600x600 40t brez zaklepa 600x600 C-250
214 Kan.pokr.in okv.500x500 5t  500x500 A-50
215  (520) Kan.pokr.in okv.500x500 15t            500x500 B-150
216  (521) Kan.pokr.in okv.500x500 25t             500x500 C-250
216Bet   Kan.pokr.in okv.500x500 25t Bet. polnilo           500x500 C-250
501 Kan. pokr. in okv. 600x600 1,5t  600x600 A-15
502 Kan. pokr. in okv. 600x600 12,5t  600x600 B-125
503 Kan. pokr. in okv. 600x600 25t - zaklep 600x600 C-250
504 Kan. pokr. in okv. 600x600 40t -zaklep  600x600 D-400
507 Kan. pokr. in okv. 700x700 12,5t 700x700 B-125
274 Kan. pokr. in okv. 700x700 40t 700x700 D-400
801 Kan. pokr. in okv. 600x600 12,5t (tesnjenje,zaklep in protih.vložek)   600x600 B-125
802 Kan. pokr. in okv. 600x600 40t (tesnjenje,zaklep in protih.vložek)    600x600 D-400
811 Kan. pokr. in okv. 600x1300 12,5t (tesnjenje,zaklep in protih.vložek)  600x1300 B-125
812 Kan. pokr. in okv. 600x1300 40t (tesnjenje,zaklep in protih.vložek)    600x1300 D-400
1012-C250 Kan.pokr.in okv. 800x800 25t  800x800 C-250
1012-D400 Kan.pokr.in okv. 800x800 40t  800x800 D-400
2012 Kan.pokr.in okv. 1000x1000  40t  1000x1000 D-400
       
       

 

F e r o c o m   d . o . o . ,   B r n č i č e v a   4 5 ,   1 2 3 1   L j u b l j a n a - Č r n u č e